Kredyty frankowe / Kredyty walutowe - pomoc prawna | Kraków, Dąbrowa Górnicza

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu kredytobiorców w sporach przeciwko bankom związanych w szczególności z frankiem szwajcarskim, oferując pomoc w zakresie:

  • stwierdzenia nieważności umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych przeciwko wszystkim bankom;
  • przeprowadzenia analizy umów kredytów oraz innych dokumentów (m. in. regulaminów czy oświadczeń o ryzyku walutowym) pod kątem istnienia niedozwolonych klauzul umownych mogących skutkować nieważnością umowy kredytu;
  • opracowania odpowiedniej strategii działania oraz ustalenia z Klientem najbardziej optymalnej metody działania;
  • reprezentowania Klienta przed bankiem na etapie postępowania przedprocesowego oraz przed sądami wszystkich instancji;
  • wnioskowania o zabezpieczenie roszczenia w postaci wstrzymania płatności rat na czas trwania procesu.