Prawo gospodarcze oraz umowy | Kraków, Dąbrowa Górnicza

Praktyka Kancelarii w ramach prawa gospodarczego i prawa umów obejmuje w szczególności:

  • reprezentację Klientów przed sądami w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, a także w sprawach o wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki, oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych;
  • opiniowanie umów gospodarczych ze szczególnym wskazaniem na umowy najmu, umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia i umowy o dzieło;
  • doradztwo prawne w zakresie przygotowania wszelkiego rodzaju kontraktów w obrocie gospodarczym;
  • wsparcie prawne w zakresie tworzenia regulaminów, ogólnych warunków umów, wzorców umownych, dokumentacji dla zabezpieczenia transakcji handlowych;
  • prowadzenie negocjacji.