Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie m.in.:

  • udzielania porad prawnych na etapie przedprocesowym;
  • reprezentacji Klientów we wszelkich fazach postępowania cywilnego przed właściwymi sądami, w szczególności w sprawach: o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, odszkodowań i zadośćuczynień, zniesienia współwłasności;
  • reprezentacji Klientów w postępowaniu egzekucyjnym;
  • analizy zagadnień oraz opracowywania opinii prawnych;
  • opiniowania i tworzenia umów prawnych;
  • dochodzenia i windykacji należności;
  • prawa konsumenckiego, reprezentując konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, głównie w sprawach dotyczących rękojmi i gwarancji.